Táborový hlasový informační systém

Zvolte si prosím verzi tohoto produktu a prozkoumejte její historii: 

Koncept táborového hlasového informačního systému by vytvořen na míru v roce 2016. Do tohoto roku byli účastníci hudebního tábora z řad žáků ZUŠ ubytováváni v penzionech či hotelech. Nebyl problém tedy táborníky informovat a svolávat, protože pokoje a základny vedoucích byly umístěny blízko sebe. Nastala změna a vedení se rozhodlo uskutečňovat tábory blíže přírodě – v chatkách. To nás vedlo k návrhu tohoto systému. Inspirací tohoto systému jsou neodmyslitelně systémy INISS či His–voice, jež řadu let slouží na železnici k informování cestujících o odjezdech a příjezdech vlaků. Posloupnosti slov a vět těchto systémů pro nás byly výborným startovním můstkem při tvorbě vlastních, táborově zaměřených hlášení.

 

Náš systém je vytvořen právě pro Váš tábor. Je schopen svolat všechny účastníky v určitý čas i na určité místo a je připraven na mimořádnosti, evakuaci,…

(Popis z roku 2017) Jádrem celého systému je tzv. serverový počítač s jednotlivě nahranými hlášeními, které se v praxi spouštějí  přes chytré zařízení (smartphone, NTB, PC…) nebo klávesnici. Silová část systému (230V) byla spouštěna časovačem připojeným do vnitřní  sítě (LAN). Časovač je možno řídit pomocí internetového prohlížeče.

Automatické hlášení se programuje zvlášť v PC (plánovač úloh systému windows) a časovači (webové rozhraní) následně se dá PC ovládat pomocí vzdálené plochy.

Výkonnová zvuková část byla napájena moduly zesilovačů na napětí 12V, na celý systém byly použity tlampače T51-OF bez transformátoru

Nabízíme zcela automatický systém, který se o sebe postará sám. Lze hlásit “z huby“

 Vytváříme výhradně na zakázku