Verze IS7 znamenala pokrok v mobilní aplikaci k řízení hlášení a ve vývoji bezdrátových rozhlasů. V napájecím zdroji proběhla řada úprav, zjednodušila se komunikace mezi ním a CML, čímž bylo dosaženo vyšší spolehlivosti. Rozpracovaný modul SRV25 byl dokončen a zprovozněn. Zahájena byla i výroba hnízda. Již při testování pár dní před odjezdem vznikly potíže s rušením ostatních modulů systémů z důvodu nedokonalosti stínění od vf rušení. Před těmi čtyřmi lety se totiž nepočítalo, že se pustíme do těchto vf aplikací spojených s černou magií. Různými podpůrnými prvky (DI-boxy, kabelové přechodky, oddělovací transformátory) se nám podařilo vše zprovoznit i s automatickým řízením napájení zesilovače v hnízdě při spuštění, či ukončení hlášení. Po příjezdu na tábor byl systém zapojen dle zvyklostí a po spuštění všech modulů začal kolabovat. Silné pole vysílače se v malé chatce projevilo v celé své kráse. Daly se tedy používat buď drátové nebo bezdrátové rozhlasy. Kombinace obojího zároveň nebyla možná a vzhledem k tomu že tlampače v drátovém systému pokrývaly důležitější část celého prostranství, měl bezdrátový systém osud zpečetěn. Ovšem vysílač nikoli a během tábora našel využití k jiným zábavnějším účelům😊… Až na tuto závadu tvořily hardwarové moduly společně s mobilní aplikací velmi spolehlivý tandem.

Modul SRV25 na jedné straně chatky
Detail informačních a bezpečnostních cedulí
Ústředna na druhé straně chaty
Naše pracoviště