T- his CS4 2019

Verze CS4 doposud nejnovější verze systému, která je v hardwarové části do jisté míry inspirována verzí 3.1 byla zrealizována v průběhu letních prázdnin roku 2019. (Projektovou dokumentaci a návod je možno si vypůjčit v archívu společnosti DML).  HW je tvořen ze dvou nezávislých zařízení – zdroj a zesilovač. Vnitřní části zařízení jsou zabudovány ve standardizovaných 19“ boxech (nefunkční 100MB 24 portové switche do racku určené k likvidaci). Zdroj opět obsahuje chytrý časovač Sonoff. Panel s přepínači, jenž byl použit v minulé verzi byl nahrazen přepínači přímo na zdroji, tím se ušetřilo spoustu místa a peněz. Softwarovou část tvoří CML (mobilní zařízení uchovávající všechna hlášení, pokyny pro spuštění…). IT oddělení společnosti DML vytvořilo v Aplikaci Tasker řadu úloh, které jsou schopny automatického přepínání časovače a hlášení. Bezdrátové ovládání je možno provádět pomocí webového rozhraní kdekoli ze světa.  Zvukový výstup CML je připojen do mixážního pultu, kde je zvuk korekčně upraven a následně vyslán do zesilovače, který zvuk po zesílení směruje do rozhlasů. Pod chatou č. 510 se nachází zařízení „Peč panel“ – pasivní zařízení usnadňující práci s kabeláží pro rozhlasy. (Text převzat z almanachu vydanému k výročí táborových systémů)

Tábor v roce 2019 se uskutečnil na stejném místě jako minulý rok, tudíž jsme věděli, na co se máme připravit. 

Při instalaci systému v táboře byly použity klasické tlampače zapojené pomocí dvoulinek, nejdelší z nich měřila 115 m a táhli jsme ji k dolním chatkám, aby účastníci nepřišli o cenné informace. 

Zvuková banka prošla řadou úprav, ale základ zůstal stejný. Automatický systém tentokrát pracoval na systému Android. Zpočátku provozu systém vykazoval nemalé chyby, proto byl částečně odstaven a pozbytek tábora a činnosti se hlásily ručně nebo „z huby“. 🙂

Naše dispečerské pracoviště
Zesilovač a napájecí zdroj
Patch panel
Celkový pohled na naše pracoviště