T- his 2018

Během rekonstrukce místního rozhlasu v naší obci jsme dostali možnost si odkoupit elektrodynamické tlakové reproduktory (ampliony –  tzv. „tlampače“ 🙂 ), tím jsme posílili aparaturu. Zvuk se konečně podobal naší představě z roku 2016.  Upgradovali jsme časovač a hlášení bylo možné spouštět buď zcela automaticky, z mobilního telefonu přes aplikaci Unified Remote, nebo zcela manuálně pomocí „táborové klávesnice“ – klasické klávesnici jsme přiřadili určité klávesové zkratky, každá spouštěla jiné hlášení. Systém byl zcela automatický,během tábora jsme provedli minimum zásahů. 

Spouštění elektrických zařízení a přístrojů bylo prováděno přes panel s přepínači z elektrolaboratoří průmyslové školy, kde probíhala rekonstrukce. 

Naše chata č. 510 byla jedinou chatkou, ve které byl naveden elektrický proud, lépe řečeno zásuvkový okruh. Záložní zdroj nám tvořila UPS.

Naše dispečerské pracoviště
Panel s přepínači
Rozhlasy upevněné na stromě
Celkový pohled na naše pracoviště