Jelikož jsme nadšenci analogových technologií a postupů, provádíme i tyto služby 

  • Vyvoláváme černobílé filmy (kinofilm, svitek)
  • Fotografie zhotovujeme pomocí zvětšovacího přístroje v klasické domácí fotokomoře 

Ukázka našich prací: